HEKSAGONINĖ STRUKTŪRA (ŠEŠIAKAMPIS)


Pagrindinė hekstagoninės struktūros tema – tikslingumas ir pasiaukojimas idealams.

Trigoninė ir tetragoninė struktūros paruošė dirvą šiai struktūrai veikti. Vadinasi, atėjo laikas šioms abiems struktūroms susijungus heksagoninėje struktūroje daryti dar sudėtingesnius darbus.

Vienas trigonas (trikampis) joje nukreiptas aukštyn, kitas – žemyn.

Aukštyn nukreiptas trikampis – tai jau minėti trys kosminiai principai, paruošti integravimo procesui. Juos religijos įvardija kaip Šventąją Trejybę, arba tris pagrindines savo dievybes.

Tetragoninė struktūra įprasmina tų principų integraciją – leidimąsi, stuktūrizuoja juos, tačiau kartu palieka atvirą erdvę spontaniškam ateinančiam įkvėpimui, be kurio netgi švariausios struktūros apaugtų surambėjusiomis dogmomis.

Žemys nukreiptas trikampis perima viską, ką įvertinusi atrinko ir atliko tetragoninė struktūra, žaibiškai įvelka visa tai į reikiamą formą, vadinasi, įžemina ir realizuoja tai, kas perimta iš aukštyn nukreipto trikampio.

Visa tai vyksta vienu metu, be jokių pertraukų ar užlaikymo.

Nors yra individualistas, jis įsitikinęs kad tikslai tik tada vertingi, kai susiję ne su vienu asmeniu, o daugeliu žmonių. Būtent todėl jis yra nepataisomas idealistas. Jis gyvena džiaugdamasis Keliu, galimybe dirbti dėl kitų ir pačiu darbu, vis giliau suvokdamas jo prasmę sielų evoliucijai. Šitaip dirbant jam atsiveria vis platesnės įžvalgos ir suvokimas.

Jam nėra svarbus pats Kelias, svarbiausia – kokybiškas tikslų įgyvendinimas. Tačiau dar svarbiau, kad tie tikslai neštų naudą žmonėms.

Žiūrint į jį dirbantį atrodo, kad jam viskas paprasta, nėra neišprendžiamų dalykų, o jis pats – tobulybė, tačiau mažai kas žino ir mato, kad šis žmogus nuolatos dirba to paties reikalauja ir iš su juo susijusių žmonių.

Svarbiausia čia – tikslingumas. Žmogus sąmoningai pasirenka tikslus ir žingsnis po žingsnio juos įgyvendina. Mėgsta tiesmukumą, sąžiningumą ir tiesesnį kelią. Laikas nešvaistomas ir panaudojamas tikslingai. Tikslo siekimas čia svarbiau nei pats kelias, todėl griežtai atsirenkama, kas reikalinga, o kas ne. Visos dienos užpildytos. Nuobodulys neegzistuoja. Veiksmai puikiai ištobulinti. Dirbama stropiai ir aistringai. Sunkumai ir pasipriešinimai, trukdantys tikslui įveikiami.

Mąstymas aiškus, analitinis, tikslingas. Visa ko prasmė ir nauda suprantama labai greitai ir, jei reikia įtraukiama į planus niekada nenukrypstant nuo to, kas svarbu. Jei reikia, gali būti skubiai keičiama strategija ir taktika, tačiau pagrindinė kryptis neišvengiamai lieka. Pasitenkinama tik tada, kai visos detalės susidėlioja teisingai.

Jo mintys ilgainiui vis labiau tyla. Nepaisant jo lyg ir struktūriško mąstymo, kartą atsivėręs dvasinės energijos srautui, jis išlieka atviras jam nuolatos. Dėl tokio mąstymo labai lengvai skiria įvairių nematomų erdvių vibracijų abėcėlę ir žaibiškai atsirenka, kas jo, o kas – ne jo. Tai būtina nes dieviškuoju tarpininku gali būti tik emociškai stabilus savo minčių srautus kontroliuojantis žmogus. Jo atvira širdis ir švarus protas reaguoja į viską greitai, akimirksniu aprėpia dalyko kokybę, jo esmę, prasmę ar net naudą savaime išskiria iš visų informacijos srautų tai, kas atitinka idealus, ir tarsi pjaute nupjauna tai, kas neatitinka.

Turėdamas idealaus lyderio savybių, šis žmogus mieliau renkasi būti išmintingo vadovo dešiniąja ranka. Vis dėl to, dažnai nutinka, kad gyvenimas jį atveda ir į lyderio, ir į mokytojo pozicijas.  Tuomet jis daro tai, ką prisiima, moko kitus savo pavyzdžiu ir dar daugiau reikalauja iš savęs ir iš tų, kurie su juo dirba.

Labiausiai už viską heksagonoinės struktūros žmogus vertina natūralumą, nes pats toks yra. Jis žino, kad vaidyba trukdo pažinti save ir tinkamai taikyti turimus sugebėjimus, o natūralumas padeda rasti save ir galimybėmis deramai pasinaudoti. Todėl jis nemėgsta žmonių, save pateikiančių kitokiais, nei jie iš tiesų yra, taip pat puikybės pilnų besimaivančių tinginių, ir tų, kurie vaizduoja esą ypatingi, bet to ypatingumo darbais nesugeba įrodyti. Jis pastebi, kaip baimė suklysti ar atlikti darbą prastai sukelia žmonėms neramybę, tampą, stabdo sėkmės energiją, todėl skatina kitus tiek, kiek jie pasiruošę vidiniam darbui.

Toks žmogus įsitikinęs, kad jei jau siela atėjo į Žemę tam, kad vystytųsi arba atliktų darbus, reikalingus Didžiajam Planui, vadinasi, ji pati turi ir gali imti savo gyvenimo vairą į rankas, padedamas To, kuris, ją siuntė.

Jis pamažu tampa Dvasios pasaulių laidininku kartu išlaiko savo tapatybę, idealiai panaudoja savo proto aštrumą ir suvokimo platumą. Jis nutildo savo jausmus ir protą kad siela galėtų netrukdoma atlikti savo Misiją Žemėje, kurią jis sužino ir imasi jos sąmoningai ir kryptingai, kaip ir bet kurių darbų iki tol.

Heksagoninės mąstymo struktūros žmogus gali stipriai išgyventi jausmų audrą tačiau, jei ima trukdyti jo reikalams pats ją ir nuramina. Pasireiškia stiprus individualizmas, todėl bet koks spaudimas arba stabdymas sukelia priešiškumą. Kūno poreikiai svarbūs, bet, jei reikia, bus pasitenkinama sumuštiniu, nors ilgos dietos – ne jam. Askezė priimtina, jei pasirinkti tikslai to reikalauja.

Sergama nuo persidirbimi ir per didelių reikalavimų sau. Pasireiškia didelis nekantrumas gyjant.

Tokios stipriosios pusės gali virsti silpnosiomis, kai tikslo siekiama fanatiškai. Nuolat trūkstant poilsio, nekantrumas ir stresas pagreitina krizę. Pasiekus vieną tikslą karštligiškai ieškomas kitas. Tai pamažu atveria vidinę tuštumą. Tokie žmonės gali priimti didelę idėją – nušvitimą, pasaulio gelbėjimą – neįvertinę būsimų pasekmių. Taip gimsta fanatizmas, noras sekti paskui kažkieno iškeltą vėliavą, aukotis. Taip pritraukiami tie, kurie būtinai tuo pasiaudoja.

Šios struktūros pozityvioji pusė prasideda nuo žodžių ir darbų suderinamumo. Toks žmogus stengiasi gyventi taip, kaip kalba. Tikslai imami tikrinti patirtimi, todėl, kuo arčiau prie jų priartėjama, tuo labiau įžvelgiami visi pliusai ir minusai. Tai išlaisvina, todėl tikslo pakoregavimas arba net pakeitimas nebeatrodo nusikaltimas. Svarbu žinoti, jog tikslas vistiek bus pasiektas, todėl nebereikia blaškytis ir perkrauti savęs. Aiškiai suprantama, jog žinant tai, ką darai, kaip darai, išmanant tai, ką reikia atlikti, galima dirbti ramiai ir sėkmingai. Taip atsiranda laisvumas, lengvumas bendraujant, tolerancija, naujas sugebėjimas priimti kitusir net paskatinti jų savirealizaciją. Palaipsniui atsiveria suvokimas, jog tikslas nėra tik tikslas, kad tikrasis tikslas – tai yra kelias į jį.    

                                                               

Heksagoninės struktūros prastosios savybės:

Darboholizmas, kada žmogus racionaliai įsikimba į ambicijas tenkinantį tikslą: karjera, gerovė ir pan., eina į jį, lipa per kitų galvas, nebekreipia dėmesio į artimuosius ir viską, kas nėra susiję su jo ambicijomis. Toks nuolat patiria stresą, nes vis skuba, nesiilsi, atmet dvasios reikalus. Šitaip formuojasi susvetimėjimo problemos, o pereikvojus energijos rezervus ir rimtos ligos.

Nepasiekęs ambicingo tikslo žmogus puola į gilią krizę, kai viskas atrodo beprasmiška arba vietoj būtinosios pauzės padedančios iki galo užbaigti, paleisti vieną etapą, kad būtų galima pasiruošti naujam, karštligiškai ir chaotiškai ieško naujo tikslo. Jis elgiasi taip, nes nedirbdamas praranda savo svarbos ir reikalingumo jausmą, tačiau tada nesėkmės garantuotos. Todėl, kad ir kas nutiktų būtina rasti jėgų paleisti praeitį, išgyventi ją savo vidinėje tuštumoje, kad vėliau būtų glima su naujomis jėgomis kibti į naujo etapo reikalus. Toks yra heksagoninės struktūros ritmiškumas. Iki galo neišgyventa vidinė tuštuma, susipriešinusi su chaotišku aktyvumu verčiančiu griebtis to, kas arčiausiai po ranka, patyrus nesėkmę gali sukelti įvairiai pasireiškiančią krizę. Tuomet ir kūnas gali tarti savo griežtą Ne.

Žmogus, raliai neįbertinęs savęs, savo stipriųjų ir silpnųjų savybių, gali išsikelti tikslus, kurių įgyvendinti dar nepasiruošęs. Daug yra tokių, kurie ieško, kad už juos kiti atliktų nemalonius darbus, nes jie esą jam per prasti... Jie neori nei mokytis, nei dirbti, bet galvoja, kad žtenka tiktai panorėti ir per naktį jie taps žvaigždėmis. Kuo ilgiau tokie žmonės gyvens iliuzijoje apie save ypatingą, tuo labiau ryškės neadekvatumas tarp iliuzijos ir gyvenimo realybės. Tarkim, žmogus nori šlovės, tačiau jis nevystė savo sugebėjimų arba jų neturi; kitas nori vesti kino žvaigždę ar tiesiog visuomenėje žinomą moterį, kuri turi vyrą ir net nesiruošia į nelaimėlį žiūrėti; dar kitas nori nušvisti, bet su savimi dirbti tingi...

Keliant per daug didelius reikalavimus kurių nevykdo nei pats keliantysis, nei tie, kuriems jie keliami, kyla sunkių tarpusavio konfliktų tarpusavio santykiuose, todėl nukenčia visi situacijos dalyviai. Galimas įvairių lygmenų fanatizmas.

Neturint savų idealų ir tikslų, nesunku pasukti paskui kieno nors kito iškeltą vėliavą. Realiai neįvertinęs ar tas idealas jam tinka, ar tinka vėliavos nešėjas, toks žmogus lengvai gali pritraukti tuos, kurie jie išnaudos jį savo tikslams.

Heksagoninės struktūros akmenys

 

Apatitas suteikia atvirumą, draugiškumą, sužadina motyvaciją, skatina lankstumą, aktyvų ir pokyčių pilną gyvenimą. Harmonizuoja greitų rezultatų norėtojus. Mobilizuoja energijos rezervus. Šalutinis poveikis nepastebėtas.

Sugilitas – padeda lengvviau išgyventi nemalonias krizes, išspręsti sunkius konfliktus ir priimti pokyčius. Ramina nerimą, iracionalias baimes. Itin naudingas pokyčių fazėje, nes padeda lengviau paleisti praeitį. (integracijai 3-6 čakra)

Labai galingas eleksyras sugilitas+sodalitas

Galima meditacija tiems, kurie nesupranta tikslų ir neranda prasmės: mažutis akmenukas dedamas ant trečiosios akies, o didesnis – ant saulės rezginio (20min. per dieną tuo pat metu 40 dienų)

Visi berilai – tai bundančios ir pabudusios sielos akmenys, skatinantys sielos, o ne kūno gyvenimą.

0
susitikime FaceBook'e

 .