KUBINĖ STRUKTŪRA (KVADRATAS)

Kubinės struktūros tema – Tvarka, atitinkanti kosminius įstatymus. Tai struktūra, įkūnijanti esamą ir nesamą tvarką, pagal kurią prasideda ir yksta procesas. Bet kuri tvarka skirta harmonijai palaikyti ir kurti. Tokia jos svarbiausia paskirtis. Toji harmonija evoliucionuoti turi, todėl ten, kur reikia keisti tai, kas pasenę, cikliškai įvedami pokyčiai.

Ši struktūra pavadinta būsimos materializacijos struktūra, per kurią įtvirtinami visa ko pamatai, ant kurių stichijos kur tai, kas sumanyta.

Tai labia taisyklinga struktūra, apibūdinanti ir atitinkamą gyvenimo būdą. Atsitiktinumui čia vietos nėra. Svarbiausia – tvarka: visi daiktai turi savo vietas, visos sritys aiškiai abibrėžtos. Tvirti įpročiai ir dienos ritualas, drausmė ir punktualumas – viskas planuojama iš anksto. Veikiama apgalvotai. Didžiausia vertybė – saugumas.

Mąstymas logiškas ir tikslus. Sąvoka laisvė priimama atsargiai, jausmai kontroliuojami.

Net rūbų stilius – konservatyvus. Labai svarbi kūno švara ir sveikata. Ligų priežastys slypi įpročiuose, netinkamoje mityboje, gyvenimo būde, žalinguose įpročiuose arba konservatyviame mąstyme.

Šio žmogaus jausmai gilūs tačiau jis stabdo jų raišką ir kontroliuoja savo nuotaikas. Todėl moka likti objektyvūs ten, kur kiti pasiduoda jausmams.

Kubinio žmogaus silpnybė – labia rūpi savo darbo rezultatai. Juos pamatęs ramiai gali eiti toliau. Mėgsta rinktis stiprius, dažnai, kaip ir jis pats, aštrius partnerius ir mokytojus.

Įprastos ligų priežastys – įpročiai ir prisirišimai, nesveikas gyvenimo būdas, mityba, ritmo sutrikimas, lankstumo stoka arba ydingi įpročiai: alkoholis, rūkymas ir pan.

Gerosios kubinio stiliaus pusės – tai sugebėjimas galvoti plačiai, t.y. aprėpti daug procesų vienu metu. Taip atsiveria galimybė pradėti jaustis visumos dalele. Savo gyvenimą pradėjus matyti bendrosios struktūros dalele, atsiranda galimybė įsilieti į kitas struktūras – šeimą, darbą, visuomenę. Tada suvokiama, jog žemiškojo gyvenimo struktūra, tik atitinka bendrą Visatos struktūrą. Ima nykti atsiribojimas ir nepasitikėjimas, priimamos naujos galimybės, nauji patyrimai. Taip pasiruošiama mokymuisi, kai kiekvienas naujas išgyvenimas arba informacija susiejama su jau turėta, ir visa tai imama taikyti praktikoje.

Sugebėjimas kurti tvarką ir visų sąsajų matymas, kai siekiama didelių tikslų, pritaikomas darbe su kitais. Tai išmintingas vadovas, kuris mokosi iš kilusių problemų ir nebijo sunkumų, sėkmingai realizuodamas idėjas.

Žmogus su išreikšta švairia ir sveika kubine struktūra suvokia tvarkos būtinybę harmonijai, todėl jos laikosi gyvenime. Jis moka kantriai ir ištvermingai, disciplinuotai ir sistemingai dirbti, nebijo įsipareigoti ir prisiimti apgalvotos atsakomybės, prisiėmęs patikimai ir tiksliai tą daro, to paties reikalauja iš kitų. Jis mėgsta tvarką ir suplanuotus dalykus, linkęs viską reguliuoti ir laikyti ranką ant pulso. Tai atsakingas organizatorius, kurio sukurtoje struktūroje kiekvienas žmogus, kaip ir daiktas, turi savo nuolatinę vietą ir funkcijas, savo teises ir būtinai pareigas, kurios turi būti laiku ir tiksliai atliktos. Rizika apgalvota, pasverta. Jo loginis mąstymas padeda kurti reikalingas sistemas ir metodikas, neišleisti iš akių nei pagrindinės idėjos, nei smulkmenų, t.y. aprėpti visumą, tačiau nepamiršti ir detalių.

Sveiką kubinę struktūra turinčio žmogaus tikslai – dideli. Jo profesionalumas pasirinktoje srityje, organizatoriaus sugebėjimai, kryptingas ir nuoseklus savo idėjų įgyvendinimas padeda juos pasiekti. Tokios savybės užtikrina pripažinimą, o jeigu jam reikia ir aukštą socialinę padėtį. Sunkumai ir problemos šiam žmogui – tai galimybė augti ir pasitikrinti, todėl jų nebijo. Kita vertus, jis mėgsta patikrintą, todėl žinomą patikimą ir saugų kelią, kuriuo eina atsargiai, bet ryžtingai, remdamasis savo pažiūromis, kurias moka pagrįstai ir logiškai apginti.

Ši struktūra susivokiančiajam suteikia sugebėjimą suprasti save ir savo darbus kaip Didžiojo Plano dalį. Tuomet ji tampa aukščiausio efektyvumo darbe struktūra. Toks žmogus nepaliaujami dirba, kartu mokosi, nes kitaip nbeįsivaizduoja savo gyvenimo. Išnaudodamas visas savo galimybes ir sugebėjimus tikslui pasiekti, jis skatina tai daryti ir kitus taip pat lengvai randa būdus, kaip mažesnėmis darbo sąnaudomis gauti optimalų rezultatą.

Prastosios kubinio stiliaus savybės:

Didžiausia silpnybė – lankstumo stoka, kuri atsispindi ir dvasiniame gyvenime; tvirtai laikomasi žinomų dalykų, nepripažįstamas joks spontaniškumas. Planų žlugimas sukelia gilią krizę ir net tolesnės orientacijos praradimą. Nuomonės ir nuostato taip pat įsikeroję, jog jų išlaikymas gali būti svarbesnis už pačią realybę. Ekstremaliais atvejais panaudojamos visos įmanomos priemonės.

Noras išlaiktyti savo tvarką trukdo normaliems santykiams su aplinkiniais. Bet koks pokytis gali būti traktuojamas vos ne kaip pasikėsinimas, kritika – kaip užpuolimas, naujos pažiūros rba neįprastas gyvenim būdas – kaip pavojus.

Visur matomos tik klaidos ir sunkumai, nesekmės ir pavojai. Siūloma pagalba nepasitikima ir ji atmetama. Taip žmogus žudo save vien  dėl savo nusistatymo: neisiu pas gydytoją – vistiek nepadės! Kitas dirba iki visiško išsekimo nes karjera ir pinigai yra svarbiau už viską.

Kategiriškos, dogmatiškos pažiūros, tokie pat tarpusavio santykiai. Bukas fanatizmas ir  siauražiūriškumas visko matymas lyg pro rakto skylutę.

Šiurkštumas, kietumas, žiaurumas, šaltaširdišiškumas, svetimos pozicijos atmetimas. Namai gali tapti kareivimėmis su visomis to pasekmėmis.

Bet kokie įpročiai gali tapti priklausomybėmis.

Dėl stiprių prisirišimų prie savo įpročių, mąstymo būdo ir bet ko, kas tampa įprasta, netikėti dalykai gali išvesti iš pusiausvyros, o planams žlugus žmogus gali prarasti orientaciją, pajusti gilią krizę, pulti į depresiją.

Racionali ir griežta logika užgožia jausmus, suformuoja patogią sieną – atsiribojimą nuo naujos informacijos, naujų santykių ir bet kokio platesnio supratimo, laikant tai tiesiog nesąmone, netikrumu ar blogiu.

Prisirišimas prie įprastų mentalinių programų, kaip elgtis, kaip bendrauti ir pan. trukdo įžvelgti naujas galimybes ir keisti mąstymą. Taip įsivyrauja išankstinis nusistatymas, kad žmogus ‘nieko negali pakeisti’ arba priešingas, kad ‘tikslas pateisina visas priemones’.

Pažiūros gali būti įrodinėjamos, tikėjimo būdas brukams per prievartą, jėga. Taip ugdosi mentalinis fanatizmas su visomis pasekmėmis.

Savo asmenybės ir visko, kas su ja susiję, dramatizavimas, mažų problemų sureikšminimas: draugų vizitas gali tapti valstybinės reikšmės įvykiu; bet koks pokytis, pavyzdžiui netikėtas pasiūlymas keliauti atrodyti kaip kataklizmas, mažiausia kritika – puolimas, kitoks požiūris – karo paskelbimas ir .t.t

Bukas užsispyrimas, negirdėjimas nieko, ko nenorima girdėti, laikymasis savo tiesos net tada, kai ji akivaizdžiai klaidinga arba ne taip suprasta.

 

Kubinės singonijos akmenys

Fluoritas – turi minimalų šalutinį poveikį. Fantastiškas akmuo, plečia sąmonę, ramina mintis, valo nervus. Skaidrus, blaivus mąstymas. Fluoritas tą įsmelkia.

Halitas (akmens druska) – pvalytojas nuo ‘astralinių lervų’ ir visokių sielai kenksmingų struktūrinių programų. Po darbo su žmonėmis prisipilti į vonią, arba, išsitrinti kūną ir plaukus ir nuplauti po dušu, pabarstyti namų kampuose ir po paros iššluoti. Apvalo nuo visko, kas trukdo priimti, berti ant čakrų.

Lazuritas – teisingumas savo sielai, pagalbininkas įveikiant kaltės jausmą, savigailą, dogmatizmą, kategoriškumą.  Tai garbungumui ir teisingumui įtvirtinti.

Boji – apvalo, sustiprina, energetiškai pakrauna fizinį ir eterinius kūnus, suteikia stiprų apsauginį lauką nuo bet kokio pobūdžio kenksmingų struktūrų pajungimų, mentalinių program ir, žinoma, psichinių ir eterinių puolimų. Jie atstovauja aujos kokybės Tvarkos įstatymui. Suharmonizuoja vyrišką ir moterišką energijas.

Granatas (visi) – skatina valią, ryžtą, energiją, todėl itin naudingi sunkiais periodais arba pavargus.  Stiprus akmuo. Gali išsijungti. Renkantis granatą pačiupinėti, kad pajustum, ar šis, kitaip gali neveikti. Jis duoda kuro, bet žengti reikia pačiam. Jei nežengi, išsijungia.

Piritas – stiprina organizmo energetinį ir psichinį atsparumą, jėgą. Baterija.

Geležinis meteoritas – naudingas tiems, kuriems nesvetimas dvasios siekis ir kurių mentaliniame kūne yra ne mažiau kaip trys struktūros. Atsovauja kosminiams įstatymams ir primena juo Žemei. Energija, ryžtas, valia. Jis duoda tiek energijos pasireikšti AŠ, kad kuo daugiau struktūrų, tuo lengviau suprasti, ką noriu pasakyti pats sau.

Deimantas – tai jėga, padedanti tam šeimininkui, kuris žino, koks jis yr air ko siekia. Kaip mineral karalystės karalius, deimantas atstovauja aukšąiausiajam įstatymui kuris yra visų trijų kosminių įstatymų sintezė. Visatos principai. Nuogumas.

Magnetitas

Sodalitas – kuria tvarką viduj ir išorėj. Lengvina bendravimą.

 

0
susitikime FaceBook'e

 .