TETRAGONINĖ STRUKTŪRA (STAČIAKAMPIS)

 

Tai Tiesos, randant jos prasmę, struktūra. Ji negali būti randama vien racionaliu protu, tiktai sujungus analitinį mąstymą su spontanišku jausmu, dar vadinamu intuicija.

Parastai šios struktūros žmogus sudaro apgaulingą įspūdį, jog visada patenkintas savimi. Atrodytų planingi sprengimai iš tiesų yra spontaniški. Šios struktūros žmogus attrodo tvirtas ir patikimas, pasitikintis savimi, idealiai valdantis save ir situaciją, tačiau tai tik išorė. Kita vertus, jis spontaniškas, bet kartu sugeba logiškai pagrįsti savo planus arba veiksmus, todėl gali sudaryti viską apgalvojančio žmogaus įvaizdį. Vyrauja du gyvenimai, vidinis ir išorinis. Priverstas planuoti iš anksto, toks žmogus nesuka sau galvos, jei tie planai pasikeičia, nes sugeba persiorientuoti naujoje situacijoje, greitai sukurti naują planą. Todėl nėra lengva prie jo derintis su juo susijusiems žmonėms, ypač tiems, kurie ieško stabilumo ir ramybės. Tačiau nepaisant visko, net vykstatnt didžiausiems perversmams šis žmogus sugeba atrodyti išoriškai ramus. Ieškoma naujovių ir nekenčiama rutina. Kadangi norima mokytis iš kiekvieno veiksmo, atsiveria didžiulės galimybės vystytis. Toks žmogus turi daugybę tapatybių, kurias pats pagal situaciją sąmoningai keičia. Kai kurie šios struktūros žmonės sąmoningai apgaudinėja arba apsimetinėja. Išorė taip pat keičiama (rūbai, šukuosena, įvaizdis), dažnai kažką demonstruojant (turtą, jėgą, protestą...) arba tiesiog šiaip sau. Po mokančio bendrauti žmogaus kauke gali slypėti neprieinamumas vienišumas arba net negarbingumas.

Tai dvilypis gyvenimas, kai norima ir duoti laisvę jausmams, ir kartu kontroliuoti savo gyvenimą. Vystosi melas: slepiama mylimoji (-asis), klaidos, įpročiai, ir t.t. Atsiskleidus paslaptims vyksta katastrofa. Tada greitai griebiamasi naujo įvaizdžio, ieškoma pasiteisinimo, įtikinamos įvykio interpretacijos. Nepasisekus vystosi nepilnavertiškumo kompleksas, praplyšta agresija, noras keršyti kaltinamiesiems. Kiti šią agresiją nukreipia į save net iki savižudybės. Tipinė liga – šizofrenija: daug realybių vienu metu. Nugalėjus tai gilumoje, susikuriama siena nuo visų ir tampama despotu. Naujas šansas atsiveria tik tai suvokus.

Teigiamam vystymuisi galima panaudoti jausmų, spontaniškumo ir analitinio mąstymo derinį, kai nebekuriamos sienos, o bandoma pro jas prasiveržti, norint įsitikinti, kas už jų slypi. Šis žmogus nemėgsta paviršutiniškumo, todėl visur ieško gelmėse slypinčios prasmės, sąryšių ir tiesos, kuriuo dažnai interpretuoja jausmingai. Informacija įvertinama žaibiškai, o kiekvienam klausimui žmogus turi savitą, tarsi iš anksto paruoštą atsakymą. Tačiau jis nemėgsta aiškinti to, pagrįsti, kuo pats laiko teisingu, nes jam atrodo, kad tai laiko gaišimas. Taip atsiveria tyrėjo gyvenimas, kai tikrinama, ryžtamasi naujiems eksperimentams ir interpretacijoms. Jausmai – variklis. Puikiai žinidamas, kad daro tai, ką turi daryti, žmogus laikosi savo idėjos ir nebijo jokių sukrėtimų. Aukščiausiuou lygmeniu, tai žmogus tyrėjas, ieškantis visų dalykų ir reiškinių giliausios prasmės, keliantis sau ir kitiems klausima kodėl? Tai tiesos iškotojas, kuriam ilgainiui nebelieka nieko neįtikėtino ar nepasiekiamo, žvelgiantis už visų reiškinių ir žmonių, vadinasi, tolyn, už matomo pasaulio ribų.

Atsiranda tiesos ir gyvenimo prasmės ieškojimo poreikis. Taip prieinama prie savo gyvenimo užduoties, kuri mobilizuoja visus sugebėjimus, atveria netikėtas gallimybes. Jis vykdo savo užduotį, panaudoja visas savo galimybes ir talentus, kurie dirbant atsiveria vis labiau, nebijo jokių sukrėtimų, ir gyvena tarp matomo ir nematomo pasaulių. Jis sujungia savyje aštrų analitinį protą, kurį naudoja kylančioms problemoms spręsti, su vis giliau atsiveriančia įžvalga, atveriančia Kūrybos Įkvėpimo šaltinį. Šis sujungimas padeda viską kas ateina per įkvėpimą, tą pačią sekundę įvertinti ir pateikti tokia forma, kokia jam būdinga.  Žmogus yra laimingas, moka džiaugtis viskuo, kas jį supa. Jo įvairiapusiškumas padeda kitiems: aštrus protas analizuoja problemas, o fantacija sukuria kūrybingus sprendimus. Nauji keliai čia labiau vertinami nei praminti. Kuo stipresnis iššūkis, tuo jis priimamas su didesniu džiaugsmu.

Nesunku suprasti, kad tokį žmogų menkai tepažįsta net artimieji, nes jis retai reiškia savo jausmus ir nuotaikas,  bendraudamas meistriškai atsisuka į kitą žmogų tokiu kampu, koks tuo metu tam bendravimui reikalingiausiaas.

Teragoninis žmogus nemėgsta pasikartojimų, todėl nebegrįžta prie to, ką laiko užbaigtu, nesvarbu, ar tai atliktas darbas, ar ar santykiai ar t.t. Taigi, kartą uždaręs duris jis nebesigręžioja. Tai padeda nebekaboti ties prisirišimais. Kiekviena jo diena kitokia, bet kokioje situacijoje jis sugeba išlikti optimistas. Pats kasdien mokosi iš to, kas vyksta, kad kitą kartą padatytų dar geriau. Toks požiūris atveria dideles vystymosi galimybes.

Taigi, tetragoninė struktūra – tai drąsaus, iššūkiams pasiruošusio, gilų vidinį ir aktyvų išorinį gyvenimus gyvenanio žmogaus mąstymo struktūra.

Tai struktūra, nuteikianti vystymuisi, paruošianti pereiti į savotišką nesvarumo būseną, kurioje yra ir visas praeityje sukauptas potencialas, ir kartu įdėmus tuščios erdvės klausymasis, kad būtų galima laiku sureaguoti į jos kvietimą pradėti tai, kas turi būti pradėta.

Tetragoninės struktūros prastosios savybės

Numatytas planas atšaukiamas nejaučiant jokios atsakomybės kitiems žmonėms arba jiems net nepranešus.

Staigi nuomonių ie pozicijų kaita suteikia neapibrėžtumoir nepatikimumo pojūtį tiems, kurie su tuo susiję.

Susikuriamas neįžvelgiamas fasadas, apsaugantis ir atribojantis net nuo artimų, mylinčių žmonių. Išorinė vaidyba dengia vienatvę. Viena vertus lyg ir norima nuo jos pabėgti, ita vertus bijoma atsiverti, pasirodyti silpnam.

Šitoks dvylipumas gali sukleti daugybę dviprasmiškų situacijų, kurių žmogus tokiomis nelaiko. Sukčiavimas, melas, negarbingumas gyvenime ir santykiuose, apsimestinis gerumas neva siekiant padėtiformuoja apsimetinėjimų meistrą – sukčių. Taigi ši struktūra tampa sukčiavimo struktūra.

Vidinių prieštaravimų sukeltos dviprasmiškos situacijos ilgainiui virsta psichikos sutrikimų rodikliais. Viena vertus norima pasiduoti jausmui, kita vertus kontroliuoti savo gyvenimą, slėpti jausmus; viena vertus norima būti savimi, kita vertus pasiduodama įvaizdžiui ir nepastebima, kaip juo virstama. Šitaip išsisukinėjama, meluojama, slepiamos klaidos, taip pat įpročiai ar netgi žmonės ,nesiderinantys su įvaizdžiu. Žmogus ne tiek bijo suklysti, kiek atrodyti suklydęs. Tokios baimės, perdėtai siekkiant atrodyti tobulam ,sėkmingam, sukuria didžiules apkrovas nervų sistemai, psichinę ir mentalinę įtampą. Tai gali tapti psichikos ligų priežastimi. Bėgama nuo žmonių, perpratančių šį žaidimą, o tas, kuris atskleidžia, gali būti apšauktas priešu.

Jeigu išaiškėja tai, kas buvo slėpta, žmogus karštligiškai pradeda kurti naują įvaizdį, tampantį siena, kartu ieško įtikinamų savo elgesio pateisinimų arba viską išverčia savaip. Jeigu nepavyksta, sumažėja pasitikėjimas savimi, apima depresija, staiga užbraukiama viskas, kas iki tol buvo pasiekta. Galima agresija, kerštas, net šizofrenija ar savižudybė, pasiklydus savo vertinimuose ir realybėse.

Prieš pradedant dirbti su tertagonine struktūra, pirmiausia reikįtų imtis kubinės ir trigoninės singonijų, nes tas, kuris nesupranta tvarkos būtinybės harmonijai, todėl ją trikdo, neigia taikias bendrabūvio taisykles ,atsakomybės ir savidisciplinos svarbą ,šios struktūros gali nesuprasti.

Tertagoninės singonijos akmenys gali būti pavojingi žmonėms, nesuprantantiems sistemos reikalingumo, žmogaus vertybių formavimo procese, todėl tokiems patartina jais nepiktnaudžiauti. Naudinga tiems, kas supranta, ypač jeigu jų vyraujanti struktūra kubinė arba trigoninė.

 

Treragoninės singonijos akmenys

Šią struktūrą apvalo rutilo kvarcas (naujos idėjos, ateities sutikimas ja pasitikint, išlaisvina baimes, skatina vidinį laisvumą. Balansuoja seksualines energijas išsiliejimus. (kuo daugiau adatėlų, plaukelių)

Apofilitas – išlaisvina vidinį spaudimą, padeda įveikti baimę būti savimi. Ypač tinka meditacijoms.

Chalkopiritas – sužadina tyrinėtojo dvasią, skatina sistemingumą, padeda pažinti vystymosi galimybes ir jomis pasinaudoti.

Skapolitas – pasitikėjimas savimi ir vidinė taika.

Vezuvianas – padeda paleisti senus įpročius, prisirišimus, kaukes, baimes ir įsikibimus. Naujų žinių ir gilesnio supratimo siekis.Skatina dvasinį pažinimą.

Cirkonas – tinka tiems, kurie sėkmingai ir harmoningai gyvena tarp dviejų realybių, sugeba išlaikyti sveiką nuovoką. Labai stiprus akmuo, Plečia sąmonę, suteikia sveikos nuovokos. Kas neturi kubo, nešioti negali.

Geriausia integracija 3 akis apofilitas, 3 čakra chalkopiritas

 

0
susitikime FaceBook'e

 .