TRIGONINĖ STRUKTŪRA (TRIKAMPIS)


Tai antroji struktūra, susiformavusi iš pirmosios. Tai struktūra, kurioje Jis ir Ji natūraliai ir savaime, vadinasi be jokio vargo ir įtampos pagimdo savo kūrinį. Todėl trigoninė strukūra šventa, nes natūraliausia ir tikriausia po pirmosios amorfinės – visų struktūrų struktūros.

Tai šventosios Trejybės gimimas per Kosminės Harmonijos, arba Kosminės Meilės, principo Dvasios minties struktūrą.

Kosminė Harmonija – tai amžinoji dermė, kurioje negali būti jokių prieštaravimų ir kovos, nes visi joje gyvena pagal jiems žinomas prigimties funkcijas. Jeigu žmogus gyvena pagal savo sielos prigimtį, yra ten, kur reikia ir tada, kai reikia, tai laikui atėjus savaime susivokia, kur jo vieta ir kokia paskirtis. Toks nesibaimina dėl konkurencijos nekovoja dėl savo įsivaizduojamos vietos. Viskas jų gyvenime vyksta natūraliai, be įtampos. Jie moka apsieiti su kitais žmonėmis, pasiekti santykiuose to, ko jiems reikia, bet draugus renkasi tokius, su kuriais dermėje gali būti, ir priima juos tokius, kokie jie yra. Jie žino saiką visur, gyvena harmoningai su savimi ir aplinka, tačiau kartu yra produktyvūs kūrėjai pasirinktoje srityje. Kosminės Harmonijos pricipas yra pasyvusis In, jis negali egzistuoti be aktyviojo arba Jan principo. Šių abiejų principų sąvoka savaime suformuoja trečiajį – Evoliucijos principą, kuris yra egzistencijos gyvenimas ir prasmė. Taigi, trigoninėje struktūroje veikia visi trys kosminiai principai, esantys absoliučioje dermėje.

Toks žmogus paprastas, natūralus, nuoširdus, paikimas savo sielai. Jo gyvenimo ritmas išplaukia iš vidaus. Jam svetimas nuobodulys. Jis priima visas situacijas ir reaguoja į jas ramiai, patinka ar ne, ima ir padaro. Jis nesiveržia būti lyderiu, bet jo vidinės ramybės padiktuoti sprendimai, patikimas ryžtas ir įžvalga jį lyderiu paverčia. Tokio lyderio vadovaujamas kolektyvas jaučiasi kaip viena šeima. Jis lyg tėvas arba motina sugeba rasti jam vietą pagal sugebėjimus, o būdamas taikdarys įstengia užgesinti visus kylančius konfliktus. Tokio kolektyvo nariai nevertinami pagal savo sugebėjimus, kurie nuolat skatinami.

Toks žmogus, likdamas taikus, ramus  ir natūralus, aiškiai ir tiksliai, nieko neįžeisdamas išsako savo poziciją arba reikalavimus, suprantamai paaiškina sudėtingus dalykus, reiškinius ar net formules. Jis moka priimti kitus, tokius, kokie jie yra, nesvarbu sutinka su jų požiūriu ar ne. Jis supranta ir kitiems sugeba išaiškinti tradicijų prasmę ir jėgą, savo darbe naudojasi praeities patirtimi, sumaniai pritaiko ją dabarčiai. Tai aukščiausio neutralumo ir tolerancijos mentalinė struktūra.

Trigoninio žmogaus emocijos nurimusios, tad jį sunku išvesti iš pusiausvyros.

Štai todėl šio žmogaus gyvenimas sėkmingas ir laimingas. Jis dirba mėgstamą darbą, kurį išmano, susikuria reikalinas gyvenimo ir darbo sąlygas. Jo artimų draugų ir pagalbininkų rate lieka tik natūralūs, ikri ir patikimi žmonės, kaip ir jis pats.

Tai sėkmės ir visokeriopos sėkmės struktūra. Harmoningas žmogus klausosi savo sielos, todėl jis atviras dvasiniam vedimui ir jį girdi. Taigi šią struktūrą dar galima vadinti natūralaus vedimo pajautios struktūra.

Trigoninė struktūra harmonizuoja jausmus, mintis, mąstymą ir veikimą. Ji padeda džiaugtis gyvenimu  ir natūraliai dirbti savo darbus, skatina pasitikėti vedimu ir Dievu sunkiu metu, mažiau reikalauti iš kitų, taip be specialių pastangų susitvarkyti šeimos ir profesinį gyvenimą, santykius, pritraukti patikimų draugų.

TIKRUMAS – PAPRASTUME – trigoninės struktūros skelbiama žinia. Toks tampa ir šios struktūros žmogus.

Šios mąstymo struktūros žmonės būdingas ramus mąstymo būdas. Principai realūs ir pragmatiški: maksimali sėkmė be didelių pastangų. Visada pasirenkamas kelias, su kuo mažesniu pasipriešinimu, o jei reikia, išlaukiama. Stengiamasi neskubėti, veikiama įprastu ritmu, pailsint. Viskas supaprastinama, norint išvengti stresų, sudėtingos teorijos atmetamos, labiau vertinama praktika, kurios metu viskas patikrinama. Be įtampos randami nauji paprasti problemų sprendimai. Jei nesiseka – nesiplėšoma, o ramiai laukiama ateinančio sprendimo. Vengiama aštrių emocijų ir konfliktų, blogų naujienų ir sudėtingų žmonių. Paprastai sukuriama rami ir patogi aplinka. Būdingas tingumas. Nuotykių ieškoma kine arba televizijoje. Sergama sėl „užsisėdėjimo“ ir antsvorio.

Pamažu tampa tik savi interesai, svetimos problemos tolsta, bendraujama tik su reikalingais žmonėmis. Paviršutiniškumas perauga į abejingumą ,gyvenimas nebetenka prasmės, įsigali nuobodulys. Taip prasideda dvasinė mirtis.

Šios struktūros žmonių teigiamoji pusė – rasti paprastus, jau praktikoje patikrintus sprendimus ir, jei reikia, be teisuoliškumo ir dogmatizmo patarti kitiems, to nesugebantiems. Čia vyrauja sveikas protas, aiškus mąstymas, eisumas ir sugebėjimas likti neutraliu, nevertinančiu, suprantančiu kitą ir išliekančiu tolerantišku. Taip įgyjamas kitų pasitikėjimas. Galiausiai protas ir širdis ima susitarti tarpusavyje, žodis perauga į veiksmą, žmogus elgiasi taip, kaip kalba. Gyvenimas tampa visavertis, į jį įsilieja tikri draugai, atsiranda pagrindas juo džiaugtis. Pasitikėjimas Dievu, jo valia arba Kosmoso dėsniais suteikia vidinio lengvumo, padedančio sunkiomis aplinkybėmis, kurios sprendžiamos aiškiai žinant, jog tiesa yra paprastume.

Trigoninės struktūros prastosios savybės:

Tingumas ir laukimas, kad kitas atliktų nemalonius arba sunkius darbus. Vangumas slepiamas po žodžiais „taip turėjo būti“ Toks tinginys skleidžia pastovėjusio kisieliaus energiją, todėl su juo niekam neįdomu. Jis gyvena lyg miegodamas.

Vartotojiškas gyvenimo būdas, pašaipiai ir įtariai žvelgiama į idealistus. Įklimpimas į į asmeninius, šeimos reikalus, vėliau – abejingumas viskam, kas vyksta už namų sienų, vadovaujamasi šūkiu, namo namai – mano tvirtovė. Jei šis žmogus laiko save religingu, ar lankosi pas dvasingus žmones ar Guru, jam atrodo, kad visi šventikai, dvasingi žmonės yra tam, kad palengvintų jo gyvenimą, todėl nusivilia ar netgi įsižeidžia, jei šie to nedaro, ar daro ne taip, kaip jis įsivaizdavo. Tuomet, arba ieško „geriau dirbančių“ šventikų, Guru, arba nusivylęs apskritai atsisako Dievo ieškojimo ar dvasinio kelio.

Tingus lengvabūdiškas paviršutiniškumas. Atsainiai žvelgiama į viską, į ką reikia įdėti daugiau darbo, pastangų, kantrybės, kas atrodo per sudėtinga. Nenorima matyti savyje ir aplinkoje to, kas nepatinka, kas nors kiek žeidžia egoistišas ambicijas ir puikybę.

Atsakomybės už žodžius ir poelgius, ryžtingų sprendimų, susijusių su ypač svarbiomis gyvenimo temomis, komplikuojančių įprastą tvarką, pažeidžiančių įsikalbėtą stabilumą, vengimas. Prisitaikėliškumas, pasidavimas aplinkos spaudimui, kad išorinė, vadinasi menama ramybė tariamai liktų nepažeista („dėl šventos ramybės“).

Sunkensių arba „nešvarių“ darbų vengimas, duotų įsipareigojimų nevykdymas, žodžio, duoto pažado nesilaikymas, pažadėto darbo neatlikimas, neatsakingas užmaršumas ir kitų situacijos dalyvių negerbimas. Traukimasis, išsisukinėjimas ar bėgimas pajutus galimus nepatogumus ar nors mažiausią spaudimą dėl prisiimtų pasižadėjimų nevykdymo. Dar didesnė bėda ateityje, jei toks žmogus kalba apie savo spontaniškumą ir laisvę nebūdamas kelio į nušvitimą pradžioje.

Plaukimo pasroviui propagavimas nesuvokiant, kad žmogus su tokia filosofija, neturintis vidinių vertybių stubro, lengviau nei visi kiti tampa bet kokių svetimų  materialių, psichinių, mentalinių ir netgi ‚dvasinių‘ manipuliacijų auka.

Ramus, bet nuoseklus egoizmas ir puikybė laikant save ypatingu, vertu neužtanautų dovanų ir kitų žmonių pagalbos visuose reikaluose. Šiam žmogui svarbu tik kas vyksta su juo ir aplink jį.  Kiti žmonės laikomi tiesiog bejausmiais. Tarkim, toks ‚guru‘ manipuliuoja žmonėmis, nudojasi jų turtu ir psichine energija.

Gyvenimas tampa nuobodus, neįdomus, tuščias, nesvarbu turimi turtai, šlovė, valdžia, nes jokių idealų ar idėjos nėra. Tada žmogus pasineria į kūno malonumų ieškojimą. Deja, ilgainiui ir jie nebesuteikia pasitenkinimo. Interesams išblėsus, ateina dvasinė mirtis. Po jos kūno agonija gali tęstis ilgiau arba trumpiau, o kartais pats žmogus pasistengia ją užbaigti.

 

Trigoninės singonijos akmenys

 

Oniksas – stiprina strategiinį mąstymą

Heliotropas – dvasinės jėgos realizacija, įsitvirtinimas (rimtesnis akmuo)

Rožinis kvarcas – meilė sau

Citrinas – pinigų traukuklis

Karneolis – damų akmuo. Labai stipriai traukia virus. Stimuliuoja seksualinę energiją.

Tigro akis – drąsa, ryžtas, pasitikėjimas savim

Ametistas – transformatorius. Transformuoja senas programas, neleidžia įsigerti perimtoms iš aplikos struktūroms. Akmuo donoras. Visiems, nuo vaiko iki nušvitusio. Jokio pašallinio.

Hematitas – duoda vidinio tvirtumo. Gali suaštrinti, kietumas, agresyvumas, kietumas. Tai reikia transformuoti.

 

0
susitikime FaceBook'e

 .