TRIKLININĖ STRUKTŪRA (TRAPECIJA)


Tai ribos perėjimo struktūra, arba skrydis vrš bedugnės. Bet kurios kūrybos procese yra riba, skirianti vienokią kūrybos kokybę nuo kitokios.

Žemėje ji veikia vartuose, kur susikerta praeitis, dabartis ir ateitis. Be jos jokia materiazcija neįmanoma. Taigi triklininę struktūrą galime pavadinti stebuklų struktūra nes ji atlieka stebuklingojo patvirtinimo veiksmą.

Jokie esminiai žmogaus pasikeitimai, jokios transformacijos nevyksta be šios struktūros. Ji padeda suvokimo ieškančiam pereiti ribas, už kurių jis tampa kitoks. Ši struktūra nėra pasiruošimas perėjimui, Ji nėra ir tai, kas yra už ribos, nes žymi pačią ribą ir vyksmą joje. Šios struktūros žmogus vieną minutę sklando ore, kitą tvirtai remiasi kojomis į žemę. Niekas iš aplinkinių negali žinoti, kur jis bus kitą minutę, juolab rytoj, nes jis pats dar to nežino.

Toks žmogus gyvena spontaniškai, vienu metu atsiliepia į daugybę iššūkių, todėl jo laikas tampa subjektyvus: kartais viena minutė gali virsti para, o kitu laiku – para minute. Todėl bet kokie planai neįmanomi. Sunku apskaičiuoti net vidinius pajėgumus,  nes vieną dieną darbai tiesiog virte verda, kitą – krena iš rankų.

Jo galva pilna idėjų, kurios turi būti išrašomos arba užsirašomos, nes kitaip tuoj pat bus užmirštos. Todėl jam įprasta svarbią atrodančią idėją pulti įgyvendinti tuojau pat, vos jai šovus į galvą. Nuoseklus darbas nėra šio žmogaus stiprioji savybė todėl kilus galvoje kitai idėjai, jis su tokiu pat užsidegimu  gali imtis jos. Jeigu idėja gera ir vertinga, tikslinga, kad ją perimtų ir įgyvendintu kiti. Taigi tokiam žmogui, lengviau dieną planuoti ne iš vakaro, o ryte, prie rytinės kavos, tada, gal ir bus kas įgyvendinta.

Tas, kuris susikaupia, ir kubine struktūra ugdosi valią, ryžtasi tarti lemtingus žodžius: aš susirungsiu su savo likimu, nesvarbu, kiek man tai kainuotų. Jis spendimą priima žaibiškai, todėl vėliau belieka tik  sprendimą vykdyti.

Kad šios struktūros zigzagai taip nešokinėtų, svarbu ugdytis kubo gerąsias savybes, taip pat atsirinkti savo gyvenimo vertybes ir pagal jas – prioritetus. Kad nepasinertų į įsikalbėtą idėjiškumą ir fanatizmą, svarbi ir trigoninė struktūra.

Šiam žmogui atrodo, kad jis viską daro geriausiai, kad tik jis viską žino, todėl sunkiai išgyvena pastabas ar kritiką savo atžvilgiu. Jis svyruoja tarp nusivylimo savimi, paviršutiniškai vienu metu griebiasi skirtingų dalykų, ir tarp perdėto pasitikėjimo savimi, kada jūra iki kelių, o jis pats, mažų mažiausiai nepripažintas ir niekieo nesuprastas genijus.

Nusistačius vertybes paprastai prasideda aštrus senų nereikalingų programų, tapusių užstrigimais, negailestingo valymosi laikas. Svarbu atsipalaiduoti, atsikratyti įtampos ir kryptingai laikytis užsibrėžto tikslo, taip pat ugdytis kantrybę, atsakomybės jausmą, nevengti visokio darbo.

Ši struktūra veda į sąmoningą emocijų ir minčių alchemiją kad blogi produktai būtų paversti nauju, švariu elementu, atveriančiu Dvasios pasaulių šviesą. Tą alchemiją atlikęs žmogus iš tikrųjų perorientuoja savo mintis ir veiksmus į gėrį, atveria tos struktūros tikrąjį genialumo aspektą.

Tai realaus vedimo iš kitų erdvių struktūra. Tai struktūra žmonių, gyvenančių ir dirbančių tarp žemiškojo ir nematomojo pasaulių. Ji dirba kartu su heksagonine arba rombine struktūra, kada žmogus perima kitų pasaulių vibraciją ir įkūnija ją savo darbuose tokiu būdu, koks jam būdingas. Tai genialaus kūrėjo, pionieriaus, novatoriškų idėjų generatoriaus struktūra. Tai atsidavusio savo idėjai žmogaus, gyvenančių dėl kitų struktūra.

Jo gyvenimas kupinas netikėtumų,  maži ir didesni stebuklai tampa to gyvenimo natūralia dalimi. Jis mato ženklus ir sugeba būti ten, kur reikia, ir tada, kada to reikia. Jis lyg ir gyvena laike, tačiau dirbdamas laiko nuovoką praranda.

Prasiplėtęs suvokimas atveria naujus, net neįsivaizduotus sugebėjimus ir galimybes, naujo kūrybingumo kokybę, o nematomos rankos tvirtas vedimas suka keliu lyg serpentinu aukštyn, kuriuose gyvena tyla ir išmintis. Viską apačioje palikę, užlipę į viršukalnę tikėdami savo vedimu, žengsite nuo jos į tuštumą ir... išskleisite sparnus, kad skristumėt. Tai bus naujas gimimas. Nuo tada, kai norėsite – nutūpsite ant žemės, o kai norėsite – vėl pakilsite. Emocijos nuolat kinta, bet, jei monoklininėje sistemoje jos juda bangomis, čia – zigzagais. Nuotaikos kinta be priežasties. Net kūnas gali išreikšti tą priešpriešą: gali būti stiprus, o atrodyti silpnas ir atvirkščiai. Išvaizda susijusi tiesiogiai su tos minutės nuotaika: patenkinas žmogus savo gyvenimu dabar ar ne. Tai vienintelis stabilus aspektas trapecijoje. Pamažu, kaip apsauga ateina abejingumas. Pavargus nuo savo paties reakcijų, atslenka pasyvumas. Taip formuojasi aukos pozicija: toks likimas, kalti kiti, urie yra pikti, nori pakenkti, atakuoja ir t.t. Tikima, jog isas negatyvumas ateina iš išorės. Tai reikalinga, norint pasiteisinti. Galiausiai nebenorima, kad būtų geriau, atmetama pagalba, kuri traktuojama kaip naujos užmačios. Pagalba ir gydymas priimami kaip manipuliacijos. Padėtis tampa pragariška.

Triklininio gyvenimo būdas gali ir pagelbėti, nes iš giliausių pragaro žiočių taip pat galima iššokti. Tam reikia sprendimo pradėti kažką naujo ir šviesaus, nebūti auka, o pasitelkti pasitaikiusį gerą atsitiktinumą. Jei esant monoklininiam stiliui sunku spręsti – čia sprendimas priimamas greitai. Liekama atviru ateinančioms naujovėms. Šioje struktūroje nėra ramaus saugumo, bet išsivysto instinktas būti reikiamu laiku reikiamoje vietoje. Taip tampama laiminguoju, su kuriuo ima nutikti stebuklai, vystosi sugebėjimai. Iš instinkto vystosi aiškiaregystė vystant ir mokantis – mediumizmas. Pagaliau suprantama, kad likimas nieko blogo mums padaryti nenori, kad visi mūsų aukštyn-žemyn – tai serpentininis kelias, vedantis į kalno viršūnę, ir kad mes esame vedami aukštesnės jėgos, kuri dar labiau sustiprima tikėjima Dievu ir stebuklais.

Triklininės mąstysenos prastosios savybės:

Vykstant tokiai neįtikėtinai kaitai, abejingumas gali tapti savotiška apsauga arba žmogus gali pradėti laikyti save likimo ar aplinkybių auka. Atsiranda grėsmė perleisti visą atsakomybę už save ir savo gyvenimą likimui arba bet kam kitam, ir nieko nesiimti, kad padėtis pasikeistų. Tuomet atrodo, kad visas negatyvas, pasireiškiąs per nelaimes, grasinimus ar gąsdinimus, magiškus puolimus, ateina tik iš iššorės, todėl tariamas išorės priešų buvimas dar labiau pateisina nieko nedarymą.

Nieko nekeičiant bet kokia pasiūlyta pagalba ali būti įsivaizduojama kaip dar vienas noras pakenkti arba galima manipuliacija todėl žmogus ją atmeta. Kartėlis ir nusivylimas stabilizuojasi ir žmogus prasmenga į susikurtą jausmų ir išgyvenimų pragarą. Gali grėsti psichikos problemos, apvaldymai ar net suicidinės tendencijos.

Aštrių potyrių ir greitų rezultatų ieškojimas. Toks vidinės įtampos slopinimas, neieškojimas jos tikrųjų priežasčių gali privesti prie rimtų problemų ir psichikos sutrikimų ir apsėdimų.

 

Triklininės singonijos akmenys

 

Amazonitas – bendravimo prieštaravimo įveikimas, šeimyniškumas, ekstremalių nuotaikų išlyginimas, išsivadavimas iš požiūrio, kad žmogus yra auka (gerti turkį, nešioti labradoritą)

Kianitas (distenas) – suteikia ryžto išeiti iš sustingimo gniaužtų, logika, energijų išlyginimas.

Labradoritas – iliuzijų žudikas. Realybė, bet kartu ir intuicija. Idėjų gausa. Apsauga nuo aplinkos poveikio, išlaikant savo vidinį stubrą.

Saulės akmuo – atsivėrimas Dievui, Visatai. Esmės atvėrimas, savirealizacija, optimizmas, veiklumas. Jan funkcija. Savigydos jėga.

Mėnulio akmuo – darbas su emocijosmis, intuicija, padeda prisiminti sapnus ir dirbti su jais, homoninio ciklo sureguliavimas. Tai grynasis In.

Larimaras – adeda nebūti auka ir kankiniu. Vidinė ramybė po emocijų audros. Pašalina energijos blokadas viršutinėse čakrose kakle. (Įsivažiuoja ilgai)

Rodonitas – padeda mokytis iš gyvenimo ir bręsti, gydo senas žaizdas ir traumas, suteikia sąmoningumo ekstremaliose situacijose.

Turkis – vienas stipriausių akmenų. Be klijų bombytė. Padeda įvaldyti savo likimą, pažįstant priežastis ir meistraujant pasekmes. Išlygina nuotaikas. Tai akmuo – vedlys. Saugo nuo svetimo poveikio.

 

0
susitikime FaceBook'e

 .